top of page

2011-2012

בשנת הפעילות הראשונה השתתפו תשעה סטודנטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, התחלה קטנה אך מרשימה.

2012-2013

השנה התרחבנו והתנדבו 22 סטודנטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים! ממשיכים להתפתח.

2013-2014

השנה הגענו גם לרחובות, בנוסף התחלנו להשתתף גם ביום המעשים הטובים הארצי.

2014-2015

השנה הגענו לבאר שבע! התחלנו לעבוד עם תא אלפא.

2015-2016

קרוב ל100 מתנדבים פעלו השנה בירושלים, רחובות ובאר שבע.

2021-2022

למעלה מ 130 מתנדבים פעלו השנה בירושלים ובבאר שבע

bottom of page