top of page

הערים בהן אנחנו פעילים

באים לתת - לומדים לקבל

פרויקט אמץ סבא שם לו למטרה להקל על בדידות של זקנים בקהילה ולחזק את תחושת העצמאות שלהם, באמצעות יצירת קשר בינם לבין סטודנטים מתנדבים.

המשפחה שלנו (:

bottom of page