top of page

עזרו לנו, כדי שאף סבא או סבתא לא ירגישו לבד

לכל תרומה משמעות גדולה!

לתרומת סכום אחר ופרטים נוספים
מוזמנים ליצור אתנו קשר במייל: ametzsaba.il@gmail.com

ניתן לתרום גם ישירות לחשבון הבנק:
נפגשים - העמותה לחיזוק הקשר הבין-דורי (ע"ר 580663854)
מספר חשבון 160040614 בנק דיסקונט, סניף 147

קרוב ל 40% מהזקנים בישראל (קרוב ל 500,000) מדווחים שחווים בדידות. לבדידות זו השפעות ישירות על מצב בריאותי, דימוי ותפיסה אישית, רווחה אישית ועוד. אנו מחברים בין סטודנטים מתנדבים לזקנים בודדים - החל ממפגשים להפגת בדידות, שיחות טלפון שבועיות ועד בדיקת צרכים של אוכל ותרופות ועוד. כאשר עולה צורך - אנו דואגים במהירות. בעשר שנות פעילות הפגשנו בין יותר מ1500 מתנדבים וזקנים.

הרחבת הפעילות שלנו בתקופה זו חשובה יותר מתמיד.

לא נשאיר אף זקן לבד!

עזרו לנו, כדי שאף סבא או סבתא לא ירגישו לבד

לכל תרומה משמעות גדולה!

ניתן לתרום גם ישירות לחשבון הבנק:
נפגשים - העמותה לחיזוק הקשר הבין-דורי (ע"ר 580663854)
מספר חשבון 160040614 בנק דיסקונט, סניף 147

לתרומת סכום אחר ופרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר במייל: 
ametzsaba.il@gmail.com

אני רוצה לתרום!

לתרומה טלפונית חייגו: 054-6872999
 

קרוב ל 40% מהזקנים בישראל (קרוב ל 500,000) מדווחים שחווים בדידות. לבדידות זו השפעות ישירות על מצב בריאותי, דימוי ותפיסה אישית, רווחה אישית ועוד. אנו מחברים בין סטודנטים מתנדבים לזקנים בודדים - החל ממפגשים להפגת בדידות, שיחות טלפון שבועיות ועד בדיקת צרכים של אוכל ותרופות ועוד. כאשר עולה צורך - אנו דואגים במהירות. בעשר שנות פעילות הפגשנו בין יותר מ1500 מתנדבים וזקנים.

הרחבת הפעילות שלנו בתקופה זו חשובה יותר מתמיד.

לא נשאיר אף זקן לבד!

bottom of page