top of page

הכשרת מתנדבים

יום הכשרה למתנדבים החדשים בג'וינט- אשל בירושלים.

תודה לכל מי שהקדיש לנו מזמנו:

ד"ר שרה אלון, אשל- הגיל השלישי

'מחשבה טובה' - הדרכת מחשבים לגיל השלישי.

אסתר אסרף, עו"ס- ניצולי שואה בישראל.

2011-2012

מפגש חיתוך חודשי

התכנסו בדירה סטודנטיאלית ירושלמית לדבר על הפרויקט וההתקדמות של כל אחד בו...

מפגש סיום - הצגה למשתתפי הפרויקט

הצגה ב...