top of page

אירוע זהזה -פתיחת שנה

אירוע פתיחת שנה וגיוס כספים בעזרת ארגון זהזה.

2012-2013

הכשרת מתנדבים

יום הכשרה למתנדבים החדשים בג'וינט- אשל בירושלים. תודה לכל מי שהקדיש לנו מזמנו:

ד"ר שרה אלון, אשל- הגיל השלישי

'מחשבה טובה' - הדרכת מחשבים לגיל השלישי.

אסתר אסרף, עו"ס- ניצולי שואה בישראל.

מפגש סיום שנת פעילות

סיום שנה חגיגי של הפרויקט בהצגה בתיאטרון החאן בירושלים.