top of page

הכשרת מתנדבים

יום הכשרה למתנדבים החדשים בג'וינט- אשל בירושלים. תודה לכל מי שהקדיש לנו מזמנו:

ד"ר שרה אלון, אשל- הגיל השלישי

'מחשבה טובה' - הדרכת מחשבים לגיל השלישי.

אסתר אסרף, עו"ס- ניצולי שואה בישראל.

2013-2014

יום המעשים הטובים

ביום המעשים הטובים הארצי הגענו לסייע בשיפור חזות בית דיור מוגן לגיל השלישי של עמותת 'עידן' בשכונות רמת אשכול בירושלים.

פאנל באר שבע

פאנל של תא אלפא יחד עם המחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון. את הפאנל הנחה המזכיר האקדמי של האוניברסיטה והשתתפו בו פרופ' חנה יבלונקה חוקרת שואה באוניברסיטה ואמא שלה איבי טורק שהיא ניצולת שואה שאנחנו מלווים כבר הרבה שנים. בפאנל הם דיברו על תקופת השואה, על התקופה בארץ, על הפערים בין ניצולי שואה לילדים שלהם ועוד.