top of page

הכשרת מתנדבים

גם השנה ההכשרת המתנדבים נערכה בג'וינט- אשל בירושלים. הארגון תומך בפרויקט כבר מספר שנים ומאפשר להנגיש מידע על עבודה עם קשישים בצורה נעימה ומלמדת.

2014-2015

יום המעשים הטובים

ביום המעשים הטובים הארצי הגענו לסייע בשיפור חזות בית דיור מוגן לגיל השלישי.