top of page

הכשרת מתנדבים

גם השנה ההכשרת המתנדבים נערכה בג'וינט- אשל בירושלים. הארגון תומך בפרויקט כבר מספר שנים ומאפשר להנגיש מידע על עבודה עם קשישים בצורה נעימה ומלמדת.

2014-2015

יום המעשים הטובים

ביום המעשים הטובים הארצי הגענו לסייע בשיפור חזות בית דיור מוגן לגיל השלישי.

אירוע סוף שנה

לסיכום שנה של עשייה הגיעו הקשישים לבקר את הסטודנטים באוניברסיטה,בקמפוס הר הצופים בירושלים. 
בבית מאירסדוף קיימנו ערב שירה בציבור לכלל משתתפי הפרוייקט שהיה שזור בסיפורים וחוויות מהשנה.