top of page

הכשרות פתיחת שנה

מתחילים את השנה (בצל קורונה עדיין) עם כ 130 מתנדבים נהדרים בירושלים ובבאר שבע.

השנה לראשונה מתחילים בפיילוט מרגש גם במזרח ירושלים.

בהצלחה לכולם!

2021-2022

גיוסי מתנדבים

לאחר עבודה קשה ומאומצת של הרכזים הנהדרים שלנו בערים השונות, אנחנו פותחים שנה עם כ 130 מתנדבים.

מתרגשים לקראת הבאות

פורים

בפורים הזה מאות  קשישים קיבלו משלוח מנות מרגש בזכות המתנדבים והשותפים הנהדרים שלנו.