top of page

הכשרת מתנדבים

יום הכשרה למתנדבים החדשים במרכז של "הג'וינט" בירושלים. הארגון תומך בפרויקט כבר מספר שנים ומאפשר להנגיש מידע על עבודה עם קשישים בצורה נעימה ומלמדת.

2015-2016

יום המעשים הטובים

ביום המעשים הטובים הארצי הגענו ל"בית שוויץ" למשחק בינגו סוער מלא צחוק, הנאה והתרגשות.

תודה מיוחדת לסטודנטים מעין -כרם שהראו נוכחות מרשימה!