top of page

הכשרת מתנדבים

יום הכשרה למתנדבים החדשים במרכז של "הג'וינט" בירושלים. הארגון תומך בפרויקט כבר מספר שנים ומאפשר להנגיש מידע על עבודה עם קשישים בצורה נעימה ומלמדת.

2015-2016

יום המעשים הטובים

ביום המעשים הטובים הארצי הגענו ל"בית שוויץ" למשחק בינגו סוער מלא צחוק, הנאה והתרגשות.

תודה מיוחדת לסטודנטים מעין -כרם שהראו נוכחות מרשימה!

זיכרון בסלון

במסגרת אירועי  יום השואה ופרויקט זיכרון בסלון, התארח צוות הפרויקט בביתו של ניצול השואה מר מאיר ראובן, ירושלמי משכונת בקעה, שחלק איתנו את סיפורו המרגש.