top of page

זיכרון בסלון תשע"ז 2017

עשרות סטודנטים וסטודנטיות בקמפוסים ברחבי הארץ בהם פועל אמץ סבא, שמעו ביום השואה עדות מניצולים במסגרת הפרויקט השנתי "זיכרון בסלון", היה משמעותי ומרתק!

2016-2017

יום מעשים טובים תשע"ז 2017

יום המעשים הטובים התקיים זו השנה העשירית ברחבי הארץ וגם אנחנו באמץ סבא לקחנו בו חלק.

המתנדבים שלנו בחיפה וברחובות הגיעו למסגרות לאוכלוסיית הגיל השלישי לשמח ולפנק את הדיריים שבמקום.

תרומה - בשביל מישהו

במסגרת תנועת בני עקיבא ערכו נוער מעלה גלבוע התרמה של חולצות המיזם "בשביל מישהו" לטובת אמץ סבא.  מיזם זה מפיק חולצות עם הכיתוב "מתי בפעם האחרונה עשינו משהו בשביל מישהו?!". כך שחצי מהכנסות מכירת החולצות הולכות לעמותה או פרויקט הנבחר ע"י הקבוצה המתנדבת, בעוד שהחצי הנוסף הולך להפקה של חולצות נוספות.
תודה על הבחירה באמץ סבא!