top of page

עדכונים למתנדבים

שוברים לחג

תשכחו משעות של חיפושים, אריזות מתנה ופתקי החלפה - מגוון שוברי מתנה לחג לקרוביכם, עובדיכם או כל מי שתרצו לשמח. וכל זה - במרחק הקלקה.

פעילות חורף

מחלקים לשתי קבוצות ותולים על שני צידי הקיר נייר עיתון ריק. בכל פעם המנחה יגיד מילה ונציג מכל קבוצה צריך לרוץ לדף של קבוצתו ולכתוב את כל האסוציאציות שעולות לו עד שהמנחה מחליף מילה והבא בתור צריך לבוא לדף.

userName

עריכת הפרופיל שלי
כל הפוסטים שלי
כל התגובות שלי

החשבון שלי

bottom of page